Monday, 15 January 2018

狗年準備了的揮春對聯。

春節越來越近, 要準備春聯了, 今年老安春聯是如此!
當年受某些人影響,成日揸住明朝東林黨臭老九對對,
爛思忽咁學做士人, 如今覺悟, 於是貼聯明志!


一年將盡,吟下唐伯虎嘅詩, 哎喲係咁意傷感下。

 如今靠大家拿維持生計, 三級政府不斷加稅、雜稅, 巧立名目稅, 公車局稅, 但係"大家拿"幾年都冇乜調整, 有調整都係一個幾毫!
油又加, 糖又加,肉更大加, 水電又加, 無奈, 唔好出門口,一於宅翁,算咯!
一年又將盡, 再呻吟多一首唐伯虎除夕歌!
2 comments:

  1. 雖也押韻,但我覺得若用”風聲雨聲讀書聲已經失聲”或會好一點!
    不好意思煞你風景啊!

    ReplyDelete