Sunday, 29 October 2017

中國夢, 希望不只是夢! 不過現時還是夢!

“始信泥土有芬芳,轉眼捏成這般模樣;
你是女媧托生的精靈,你是夸父追日的夢想;
讓我輕輕走過你的跟前,沐浴著你童真的目光;
讓我牽手與你同行,小腳丫奔跑在希望的田野上。
呵! 中國,我的夢,夢正香…”
“大城市官商男女身有芬芳,我只能活成這般模樣;
妳的包包、妳的香水、妳的高跟鞋,妳、你的生活是我追求的夢想;
我不敢走過妳、你們的跟前,害怕見到妳、你們鄙視的目光;
讓我找到工作與及溫飽的地方,我不奢求富貴與成功的希望。
呵! 中國,妳的夢, 我沒有資格去幻想…”

老安按: 大國正在急速的崛起, 可是富者愈富, 貧者愈貧的情况越來越嚴重, 下層往上流的機會越來越少, 這情况在旅遊途中是屢見不鮮的, 亦曾有年輕男女求助, 大大應該注意及多做功夫, 否則中國夢只流為空話。

再細心的諗下, 用個夢字去宣傳前景, 連欺騙都費事了, 原來吹來吹去都是夢! 不是真實的, 這樣子, 提出這中國夢的"文膽"及"統戰"及"文宣部"的那些人, 大大快一點捉他她們去秦城監獄, 佢地係靠害你而已!


晉‧皇甫謐的《帝王世紀》 


天下大和,百姓無事,有八十老人擊壤于道。觀者歎曰:「大哉帝之德也!」老人曰:「吾日出而作,日入而息,鑿井而飲,耕田而食,帝何力於我哉?」
廣東俗語成日話, 寧欺白鬚公, 莫欺少年窮, 或者莫欺鼻涕蟲, 係文革晚期, 四條被上山下鄉靚仔, 當年諗住命仔都未必保住, 尤其大大,正被四人幫追殺, 命運就是如此奇妙, 大難不死,必有後福!

當年被四人幫折騰, 啊哈, 2017年, 佢地竟然變咗"四人幫", 奇!

往昔鋤地兼淘糞,
生死未知遭厄困,
同窗四個患難共,
如今竟成人上人!

新四人幫

No comments:

Post a Comment