Sunday, 25 February 2018

敢問我路在何方?

我迷惑, 我徬徨, 我迷失方向, 敢問我路在何方……? https://www.youtube.com/watch?v=wJO8D-RskO4
刀郎…敢問路在何方…

我兩此情永不變, 願江水可證纒綿, 橋在我倆情還在, 滔滔水流年復年。
  https://www.youtube.com/watch?v=zrK5u5W8afc
enchanted melody

https://www.youtube.com/watch?v=5tTmBOixI4k
River Of No Return--by-- Tennessee Ernie Ford

1 comment:

  1. “The River Of No Return”大江東去。原唱者是“瑪麗蓮夢露”,同時這歌詞亦是她的創作。

    ReplyDelete