Saturday, 28 January 2017

年初二, 開年咯!!! 和氣生財始是道, 韜光養晦方為寶, 愿天下太平!

喔!喔!喔…!!! 開年了! 眾親友, 今年一定好過舊年, 一齊聞雞起舞咯!!!
開年大吉, 如意吉祥, 萬事勝意!喔!喔!喔…!!!


日出而作, 日入而息, 帝力於我何加焉? 安居樂業方是正途!

靈符一紙, 送給親朋鄉親, 祝愿大家富泰安康, 正財橫財一齊來!!!

黃金萬両齊齊有, 精神爽利個個來!
五路財神

黑財神灌頂(權威)降伏,消除怨敵,降伏魔敵
白財神灌頂(智慧)息災,平息災難,增添財富
黃財神灌頂(財富)增益,積聚福德,增長智慧
紅財神灌頂(愛情)敬愛,招聚貴人,圓滿祈願
綠財神灌頂(健康)鉤召,成就事事,增展財運

一般而言,五路財神指的是趙公明及其四位義兄弟﹝或部將﹞。

中路為武財神趙公明、
東路財神招寶天尊蕭升、
西路財神納珍天尊曹寶、
南路財神招財使者陳九公、
北路財神利巿仙官姚少司。

五路財神的故事可從一部中國的古典名著《封神演繹》中探得其
來歷。

趙公明是在開天闢地時修成大道,法力通玄,本來在三山五嶽任其逍遙,奈何烽煙四起,神仙也不能置身度外 。在商朝太師聞仲的邀請下,趙公明夥同其他幾個截教的神仙蕭升、曹寶、陳九公、姚少司等與西岐軍隊大戰並屢敗對方,一時聲威大振,奈何截教違反天規,最終被輔佐西岐的正道闡教神仙所殺,魂歸封神榜 。待戰爭結束後,薑子牙封神時,感其忠勇,趙公明被封為金龍如意正乙龍虎玄壇真君之神,率領四部正神招寶天尊蕭升、納珍天尊曹寶、招財使者陳九公、利市仙官姚少司,主迎祥納福,管天下財運,故俗稱財神 。

其實, 五路財神傳説的出現是受到了中華古老文化五行觀念的影響,人們認為天地廣闊,財寶當然也要分區處理。拜五路財神,就是收盡東南西北中五方之財的意思。
除此之外,也有文、武、義、富、偏五路財神的說法。

除了文財神比干、武財神趙公明二路之外,關公因為掛印封金一介不取,被尊為義財神,而與武財神劃分清楚。

明初鉅富沈萬三傳說擁有聚寶盆,財可敵國,甚至能和朱元璋競築南京城,被奉作富財神。最早到東南亞經商,被稱作「大伯公」﹝土地公﹞的華僑蘇福祿,由於開偏遠地區之利,被當作職司「偏」遠財富的偏財神,這種將財利劃分為遠﹝南洋﹞、近﹝中原﹞的說法其實和財分五方的觀念有些雷同。

這尊偏財神的產生也可能和近代中國對外交流、通商、移民的背景有關。偏財神既非專以旁門左道之法取財,故文、武、義、富、偏五路都可以算作正財神。

另外, 五路財神和五路神並不相同。五路神有說是元末一位禦寇而死的何五路,也有說是南朝名臣顧野王的五個兒子。但此這兩個五路神雖然因音近之故被訛傳作五路財神,但和財富的關聯畢竟不大。另一種五路神,是取五尊家內神祗:土地公、馬王爺﹝或牛王爺,主司馬廄或牛棚﹞、仙姑、財神與灶君的合稱,財神共是五路神中的一路而已,並非五路皆是財神。五顯、五通、五聖等名號也常和五路搞混,雖然五通也會被當作偏財神來拜,但未曾聽聞將他們直接等同於五路財神。

2 comments:

  1. 年初二開年,來祝安兄雞年行好運,處處有福星!新年快樂!

    ReplyDelete
    Replies
    1. 多謝,也愿秋葉阿姨身壯力健,周年行大運!

      Delete