Tuesday, 26 April 2016

二十一世紀的世間情。

 今時今日的世情, 閒事莫理,手機一定要舉起,乜都影餐死, 係人都要做攝記, 影到他人糟殃鬼咁歡喜! 影完過咗癮後, 馬上走頭任得你有你, 繼續果句……閒事千祈唔好理!
父子"情"深…於打手機!
圖片轉自互聯網

2 comments: