Friday, 24 April 2015

鬱金香~~~~櫻花榭了, 鬱金香開了, 更陽光, 更加燦爛......

李白(唐)的《客中行》選自全唐詩:卷181_5。

客中行
蘭陵美酒鬱金香,玉碗盛來琥珀光。
但使主人能醉客,不知何處是他鄉。


宋 晏幾道 浪淘沙

高閣對橫塘。
新燕年光。
柳花殘夢隔瀟湘。
綠浦歸帆看不見,還是斜陽。
一笑解愁腸。
人會娥妝。
藕絲衫袖鬱金香。
曳雪牽雲留客醉,且伴春狂。

張泌(唐)的《南歌子》選自全唐詩:卷898-10
南歌子
柳色遮樓暗,桐花落砌香。
畫堂開處遠風涼,高卷水精簾額,襯斜陽。
岸柳拖煙綠,庭花照日紅。
數聲蜀魄入簾櫳,驚斷碧窗殘夢,畫屏空。
錦薦紅鸂鶒,羅衣繡鳳凰。
綺疏飄雪北風狂,簾幕盡垂無事,鬱金香。

明代 杨基 
到江西省看花次韻其三
 
東湖東畔柳枝長,滿苑飛花亂夕陽。
何處祓除兒女散,過來流水鬱金香。

4 comments:

  1. 鬱金香雖美, 惜花期太短暫 !

    ReplyDelete
  2. 原來荷蘭的國花鬱金香,在唐朝已經被吟詠入詩了。不知是否像櫻花一樣,原本都是由中國移植到外國的?

    ReplyDelete
  3. 即如東洋鬼很多東西都是唐人的,可是,如今,中港台年輕人郤忘了!

    ReplyDelete